Contact

Algemene informatie en opgave voor workshops en symposium:
E-mail: speeddesign@designmagazijn.nl
Tel: 06-54396298/ 06-41506927

Contact pers:
E-mail: pers@designmagazijn.nl

Locatie workshops:
Wall House #2
A.J. Lutulistraat 17,
Hoornse Meerwijk,
Groningen
Tel: 050-5250980 / 06-52065213

*

Organisatie

SpeedDesign is een initiatief van Design Magazijn in samenwerking met het Wall House#2.
In de ideeënvorming en organisatie worden zij versterkt door het Centrum Beeldende Kunst Groningen.

Design Magazijn is een projectbureau voor creatieve innovatie en imagoversterking.
Zij initieert projecten op het gebied van kunst en vormgeving (variërend van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en culturele gebeurtenissen) en werken in opdracht voor bedrijven, instanties en overheden. De nadruk ligt op imagoversterking, het in gang zetten van bewustwordingsprocessen en doelgroepbereik.
Design Magazijn bestaat uit Frederiek Bennema en Marije van de Vall.

Stichting Wall House #2 exploiteert het gebouw dat John Hejduk rond 1972 ontwierp als theoretisch model voor een woning voor 2 mensen. Hij onderzocht hiermee essentiële onderdelen van de architectuur en wilde er bovendien zijn studenten mee inspireren in hun ontwerpproces.
Het Wall House ontwikkelt zich als kenniscentrum, organiseert projecten in meerdere disciplines en begeeft zich actief in het onderwijs.
Meer informatie is te vinden op www.wallhouse.nl.
Kie Ellens en Benthe van Aalst werken voor het Wall House.

CBK Groningen:
Het CBK Groningen brengt kunst, kunstenaars en publiek met elkaar in contact door middel van een breed scala aan activiteiten.
Het CBK leent kunstwerken uit, adviseert bij aankopen en begeleidt beeldende kunstopdrachten bij bedrijven en in de openbare ruimte. Ter ondersteuning van deze taken organiseert het CBK educatieve activiteiten, tentoonstellingen en beschikt het CBK over uitvoerige digitale documentatie van professionele kunstenaars en vormgevers uit de stad- en provincie Groningen. Zowel particulieren als bedrijven, kunstinstellingen en kunstenaars en scholen kunnen bij ons terecht.
Het CBK is een deskundige en inspirerende gesprekspartner over het beeldende kunstklimaat in Groningen, of het nu exposities, beelden in de openbare ruimte, kunstuitleen educatie of beleidsvorming betreft.


Ontwerpproces door Kie Ellens

Het Wall House ontwikkelde voor de workshops een specifieke programmatische inbreng gericht op een viertal competenties: leren, kijken, vragen en proberen.

Leren: het analyseren van verzamelde informatie om patronen en inzichten te benoemen.

Kijken: Het observeren van mensen om erachter te komen wat ze liever doen dan wat ze zeggen dat ze het liefst doen.

Vragen: Mensen bij het project betrekken om voor het project relevante informatie zichtbaar te krijgen.

Proberen: Het maken van simulaties om mee te denken met het publiek en om modellen te evalueren.

Elk van de hierboven genoemde groepen is thematisch in 11 tot 14 deelgebieden uitgewerkt. De uitwerking verruimt en benoemt het ontwerpproces en maakt het beter inzetbaar.

* *

SpeedDesign

de workshops

Voor wie is SpeedDesign bedoeld?

Iedereen die behoefte heeft aan intensieve verdieping van het ontwerpvak, inspiratie vanuit diverse disciplines en een sterkere fundering van het creatieve proces wil bereiken.
Voor het volgen van de workshop maakt het niet uit of je een starter bent of reeds een naam hebt opgebouwd. SpeedDesign is echter niet bedoeld voor mensen die nog studeren aan een kunstvakopleiding. De studie dient dus te zijn afgerond.

Noodzakelijk voor deelname is dat je open staat voor input vanuit andere disciplines dan het ontwerpen en veel wilt leren; actieve betrokkenheid is een must. Vanaf dag één ga je namelijk direct aan de slag.Inhoud

De workshop SpeedDesign geeft je als vormgever een handreiking bij de bewustwording van je eigen ontwerpproces. Hierdoor ben je beter in staat zelf veranderingen aan te brengen in het proces en deze direct in de praktijk toe te passen.

Aan de hand van verschillende ontwerpmethodieken en thematische input kan je makkelijker ‘vaste’ patronen loslaten en eigen keuzes en benaderingen te analyseren om zo tot een meer doordacht ontwerp te komen.
Je wordt bewust gemaakt van je eigen kunnen (onderzoek, overleg met branchegenoten, praktijk). Hiermee sta je sterker op de arbeidsmarkt.

SpeedDesign bestaat uit twee workshops. Elke workshop wordt aan de hand van een thema gegeven. Dit thema haakt in op de actualiteit in de hedendaagse vormgeving of actuele behoeften vanuit de maatschappij.

Voor de workshops is gekozen voor de thema's Critical en Intimacy. Critical wordt gezien in verband met de trend om het vormgeven een grotere maatschappelijke component te geven. Intimacy staat in het teken van de vele unica die door vormgevers worden geproduceerd waarmee gepoogd wordt een band tussen de gebruiker en het product te creëren.

Beide thema's staan voor een benadering die op vele manieren ingevuld kan worden. De workshop wil hierin weinig sturen en niet beperken. De input van de gastsprekers schept nieuwe mogelijkheden en andere invalshoeken op verschillende ontwerpvelden. Op deze wijze hebben de workshops een laboratoriumfunctie.


Beide workshops vinden plaats in het Wall House #2, een bijzonder architectonisch woonhuis van de Amerikaanse architect John Hejduk (voor meer informatie zie: www.wallhouse.nl).
In het bewustwordingsproces heeft het Wall House een belangrijke rol. Niet alleen als faciliteit, maar vooral ook in inhoudelijk opzicht met betrekking tot de ideeën die achter dit bijzondere gebouw schuilgaan. Je kunt in het Wall House ervaren hoe een andere benadering van het ontwerpproces zijn uitwerking kan hebben.

De workshops beslaan vijf dagen.
Op maandag wordt er om 12.00 uur gestart met een brunch. Na de kennismaking en rondleiding ga je direct aan de slag aan de hand van een opdracht. De gehele week ben je overdag in het Wall House aan het werk. Er wordt tijd gemaakt voor uitwisseling tussen de deelnemers en jullie gaan beurtelings vorderingen en werk presenteren aan de rest van de groep.

De thematische input komt van geselecteerde sprekers, die 's avonds aanwezig zijn om een lezing te geven en te discussiëren met de deelnemers. De sprekers, waarvan iedere avond één aan bod komt, zijn uit verschillende disciplines afkomstig.
Welke dit zijn kun je in het hieronder beschreven programma lezen.

Het is niet noodzakelijk om naar aanleiding van de workshops tot een ontwerp te komen dat rijp is voor productie. Wij verwachten ontwerpschetsen en maquettes. Het is uiteraard wel mogelijk een prototype te maken, maar dit is niet het doel.

Het resultaat van de workshops zal aan een groot publiek van designliefhebbers worden getoond op vrijdag 28 november in VOS Maupertuus te Groningen (www.maupertuus.nl).
Dezelfde dag vindt in de namiddag een aantal lezingen plaats waarin vier bekende ontwerpers over hun ontwerpproces vertellen: Ineke Hans, Tejo Remy, Job Smeets en Wieki Somers.
Dingeman Kuilman (directeur Premsela stichting) is de moderator. (alles onder voorbehoud).

Uiteraard zijn jullie als deelnemers van de workshops hiervoor van harte uitgenodigd.Het programma en tijden:

Bij deelname aan SpeedDesign kun je kiezen uit twee actuele thema's: Critical en Intimacy. Het educatieprogramma is hetzelfde, de inputgevers verschillen per thema.

De workshop met het thema Critical vindt plaats van maandag 10 tot en met vrijdag 14 november.

Input: sprekers/begeleiders: Franck Bragigand (kunstenaar), Scott King (vormgever).

Jurgen Bey (vormgever), Gabor Lodi en Lidwien Schuitemaker (kunstenaar en graficus, andragologe/filosofe)

De workshop met het thema Intimacy vindt plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 november.

Input: sprekers/begeleiders: Carlijn Stevens (tentoonstellingsmaker, experience design), Eric de Leeuw (vormgevingsdocent), Tejo Remy en René Veenhuizen (vormgevers), Claudy Jongstra.

N.B. Het programma van sprekers is onder voorbehoud.


Kosten

Aan de deelname van SpeedDesign zijn kosten verbonden. Voor 5 dagen van begeleiding, leren, ontdekken, kennis en ervaring opdoen en contacten leggen betaal je € 160,00 (inclusief lunch, avondeten, draadloos internet, tekenpapier).

Kom je van buiten Groningen, dan kun je tegen betaling van € 50,- extra, 5 nachten in een hostel verblijven. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Opgave

Omdat er een beperkt aantal plaatsen is (slechts tien vormgevers kunnen deelnemen), maken we een selectie aan de hand van motivatie en werk. Ons doel is om een groep deelnemers samen te stellen die elkaar in hun ontwikkeling versterken.

Je kunt je opgeven voor SpeedDesign door een mail te sturen naar: speeddesign@designmagazijn.nl.

Geef aan voor welke workshop je kiest (je kunt maar aan één workshop deelnemen) en stuur bij je aanmelding een motivatie mee (1 A4), een overzicht van je praktijkervaring en enkele (maximaal 10) afbeeldingen van je werk (Jpeg). Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!


Symposium / presentatie

SpeedDesign:
Ineke Hans, Tejo Remy, Job Smeets en Wieki Somers spreken

Die mooie vaas of stoel is er niet zomaar opeens. Voordat u van dat geweldige designobject kunt genieten, is er een lang traject aan vooraf gegaan. Tijdens het ontwerpen heeft de vormgever zich over allerlei vragen gebogen, schetsen gemaakt, functies getest en materialen gezocht.

Bent u nieuwsgierig naar dit proces en wilt u eens van gerenommeerde ontwerpers horen hoe hun designobjecten tot stand zijn gekomen? Dan bent u van harte welkom op 28 november in Vos Maupertuus. 4 bekende ontwerpers nemen u mee op avontuur!

Waar: Vos Maupertuus, Laan Corpus Den Hoorn 100
Wanneer: 28 november 2008
Aanvang: 14.30 u.
Entree: € 12,50

NB Het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u zeker zijn van een plaats dan kunt u zich opgeven door voor 21 november een mail te sturen naar: speeddesign@designmagazijn.nl
Sprekers:

Ineke Hans

Ineke Hans is ontwerpster van sieraadkunst, design, meubel- en interieur in keramische materialen, andere metalen, hout, glas, kunststoffen en textiele materialen.
Zij studeerde in 1991 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en in 1995 aan Royal College of Art in London. In 1998 verhuisde Hans naar Nederland om haar eigen studio INEKE HANS in Arnhem op te zetten. Sindsdien werkt de studio van Ineke Hans aan evenementen, interieurs, meubilair en producten. Ook ontwerpt ze haar eigen collecties die ze internationaal presenteert.
De uitgangspunten van Hans zijn functionaliteit en gebruik. Ze is praktisch ingesteld en vindt dat een ontwerp functioneel moet zijn en dat de vormgeving het gevolg moet zijn van de functie.

* *

Dingeman Kuilman

Dingeman Kuilman is directeur van Premsela, stichting voor Nederlandse Vormgeving
Dingeman studeerde grafische vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij werkte met Anthon Beeke en stond met Niels Meulman aan de wieg van het ontwerpbureau Caulfield en Tensing. In 1994 ging hij als design manager aan de slag bij Philips Design. Vier jaar later stapte hij over naar FHV/BBDO om zich bezig te houden met merk- en marketingstrategie.

Dingeman publiceerde De schuld van het schildembleem, een biografie van het Philipsmerk (1991) en de dichtbundel Sabel en Keel (1991). Hij was lid van de Tijdelijke Adviescommissie Vormgeving en de commissie beeldende kunst en vormgeving van de Raad voor Cultuur.

Nevenfuncties: Directeur Stichting Platform 21, lid van de Visitatiecommissie Publieke Omroep, bestuurslid Sikkens Foundation, bestuurslid Experimenta Design Amsterdam.
Tijdens SpeedDesign, het Symposium treedt hij op als moderator.Job Smeets

Smeets studeerde in 1996 cum laude af aan de Eindhovense Design Academy. Samen met Nynke Tynagel vormt hij sinds 1998 ‘Studio Job’; een eigenzinnig vormgeversduo dat internationaal alom lof en bewondering oogst.
Ze maken spraakmakende objecten die op het snijvlak van design en autonome kunst balanceren. Hun ontwerpen kenmerken zich in veel gevallen door gematerialiseerde, uitvergrote strip-achtige tekeningen. Vertrouwde vormen en materialen worden op een ongebruikelijke manier toegepast.
Het Groninger Museum laat met regelmaat het werk van Studio Job zien.

* *

Tejo Remy

Sinds 2000 manifesteren Tejo Remy en René Veenhuizen zich als ontwerpduo. Met hun ontwerpen begeven ze zich op de ‘scherpe snede’ van vormgeving en beeldende kunst.
In hun werk nemen ze de vrijheid om alles tot materiaal te bestempelen, zoals gegevens die uit de ruimte zelf voortkomen, richtlijnen, gedachtekronkels, etc. Door alledaagse materialen en zaken in een andere context te gebruiken, geven ze deze een nieuwe betekenis. Zo gebruiken de ontwerpers bijvoorbeeld het hekwerk van een schoolplein (bedoeld als afscheiding) om juist een toegankelijke ontmoetingsplek te maken. Ornamenten gebruiken zij als functionele dingen en van een meubel wordt een ruimte gemaakt.
De ontwerpers spelen een spel met de gegevens die voorhanden zijn. Elk project creëert zijn eigen beeld en leidt met grillige logica naar gematerialiseerde poëzie.

*

Wieki Somers

Kort geleden is de garderobe van Wieki Somers in Museum Boijmans van Beuningen in gebruik genomen. Bezoekers hijsen zelf hun jas op die vanaf nu voor de duur van het bezoek onderdeel wordt van de collectie van het museum. De opdracht laat duidelijk de houding van waaruit Somers ontwerpt zien. Ze laat ruimte voor de gebruiker om eigen ervaring en gedrag aan het ontwerp toe te voegen.
Ze weet de verhalende toevoegingen te koppelen aan een grote openheid in het toepassen van materialen en technieken. Het werk krijgt hierdoor een sterk poëtische lading.
Somers is gefascineerd door de omgang die mensen met voorwerpen hebben. Hierdoor gebruikt ze niet alleen haar eigen fantasie en associaties maar ook de culturele verhalen die aan voorwerpen of technieken kleven. De fantasievolle combinatie van al deze verschillende invalshoeken verleent haar werk een bijzondere rijkdom. Met groot gemak combineert ze lasercutting en borduurwerk. Een ring uit verenstaal krijgt vanuit de aard van het materiaal de lengte die nodig is om de locatie van een speciale gebeurtenis er in vast te leggen. Via de ring draag je hierdoor een speciale gebeurtenis met je mee.
Somers kreeg veel bekendheid door haar bad dat ze de vorm van een boot gaf. Op het water drijven of in het water baden. Het bad ziet eruit alsof beide mogelijkheden even geloofwaardig zijn.
High-tech industriële productiemethodes worden toegepast in een lamp maar ook de lamp zelf een nieuwe plaats in de lampenkap. Het levert de speciale gelaagdheid in betekenissen op die haar werk speciaal maakt.

*

De hele maand oktober staat in het teken van het ontwerpproces!
Laat je door ons meeslepen!

SpeedDesign bestaat uit de
volgende onderdelen:

♦ Twee workshops (met
inputgevers zoals Tejo Remy
en Franck Bragigand)

♦ Een werkbespreking
door Maria Blaisse
(alleen voor Groninger
ontwerpers, op uitnodiging)

♦ Ineke Hans, Tejo Remy
, Job Smeets en Wieki Somers
spreken!
28 november
in VOS Maupertuus.

*